Compania Alex Halka 

este o comunitate interdisciplinară unde exprimarea liberă, cercetarea  și chestionarea se află în siguranță. Tot într-un loc sigur se află și Formele noi:  experimentale, necompromise și defrișate de idealuri comercializabile/consumeriste. Creațile născute aici sunt suflete vii care reflectă simbioza dintre natura umană și cea artificială, un corpus atemporal unde doar estetica unei noi cinetici contează și se auto-conține. Iar ăsta poate să fie primul pas spre un tip de vindecare plauzibilă…