Compania Alex Halka 

este o comunitate interdisciplinară unde exprimarea liberă, cercetarea  și chestionarea se află în siguranță. Tot într-un loc sigur se află și Formele Noi – experimentale, necompromise și defrișate de idealuri comercializabile/consumeriste. Creațile născute aici sunt suflete vii care reflectă simbioza dintre exprimarea umană și cea artificială, un flux informațional unde estetica unei dinamici noi contează și se auto-conține. Iar ăsta poate să fie primul pas spre un tip de autodeterminare artistică.